Udvikling af undervisningen

Peter Henrik Raae

I 1992 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Artiklen diskuterer gennemgående træk i udviklingsarbejderne i gymnasiet som udtryk for en ændret lærer-elevrelation i det senmoderne og som forsøg på en ’nyforhandling’ af undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Engelsk i gymnasiale uddannelser

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten fremlægger en evaluering af engelskfaget i de treårige gymnasiale uddannelser (hhx, htx og stx) hvor afgangsniveauet er blevet vurderet i lyset af elevernes indgangsforudsætninger og af uddannelsernes særlige profil og rammer. Endvidere afdækker evalueringen hvordan skolerne arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten i engelskundervisningen.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 112 sider | Årstal: 2004

Læs mere