Forskydning af ansvar og forventninger i de gymnasiale uddannelser

Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen & Lilli Zeuner

Artiklen baserer sig på en læsning af udviklingen igennem de seneste 13 års reformer af gymnasierne, og her konstateres det, at reformprocesserne har øget gymnasiernes fokus på deres udadvendte strategiske kapacitet, hvilket har ført til forskydninger i balancen mellem ”institutionernes indre styringsprocesser (fag og dannelse)” og ”skolens funktion som (politisk) element i det omgivende samfund”.

Genre: artikel | Omfang: 4 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Det ‘sikre’ valg i en uvis fremtid: En sociologisk analyse af unges motiver for valg af ungdomsuddannelse

Tilde Mette Pless

Afhandlingen konkluderer, at unges motiver og valgprocesser er særligt påvirket af en uddannelsespolitisk rationalitetsforståelse samt strukturelt betingede muligheder i uddannelsessystemet. Men på den anden side er der også spor af, at de unge tænker ud fra motiver, som overskrider de dominerende forståelser af det rationelle valg.

Genre: afhandling | Omfang: 391 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Vejen mod de 95 pct.: En erfaringsopsamling fra “Ungdomsuddannelse til alle” (1)

Sunanne Murming, Mette Pless, Noemi Katznelson

Den politiske målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse har i de senere år fyldt
meget rundt om på uddannelsesinstitutionerne og i kommunerne. Denne rapport samler op på erfaringerne af de forskellige konkrete tiltage der er gjort for at nå de 95 %

Genre: Opfølgningsrapport | Omfang: 32 sider | Årstal: 2006

Læs mere