Det ‘sikre’ valg i en uvis fremtid: En sociologisk analyse af unges motiver for valg af ungdomsuddannelse

Tilde Mette Pless

Afhandlingen konkluderer, at unges motiver og valgprocesser er særligt påvirket af en uddannelsespolitisk rationalitetsforståelse samt strukturelt betingede muligheder i uddannelsessystemet. Men på den anden side er der også spor af, at de unge tænker ud fra motiver, som overskrider de dominerende forståelser af det rationelle valg.

Genre: afhandling | Omfang: 391 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Vejen mod de 95 pct.: En erfaringsopsamling fra “Ungdomsuddannelse til alle” (1)

Sunanne Murming, Mette Pless, Noemi Katznelson

Den politiske målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse har i de senere år fyldt
meget rundt om på uddannelsesinstitutionerne og i kommunerne. Denne rapport samler op på erfaringerne af de forskellige konkrete tiltage der er gjort for at nå de 95 %

Genre: Opfølgningsrapport | Omfang: 32 sider | Årstal: 2006

Læs mere