Unge fællesskaber – mellem selvfølgelighed og vedligeholdelse

Maria Bruselius-Jensen & Niels Ulrik Sørensen

Vi taler meget om individualiseringen af ungdomslivet, men hvad med un- ges fællesskaber? Skolen, fritidsklubben, sportsforeningen og andre velkendte samfundsinsti- tutioner ser stadig ud til at udgøre en ramme om væsentlige fællesskaber i ungdomslivet. Men samtidig fylder digitale, ungdomskulturelle og selvor- ganiserede fællesskaber mere og mere. Vi har imidlertid manglet en forskningsbaseret viden om, hvordan […]

Genre: forskningsrapport | Omfang: 113 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Forskningsbaseret ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet, EUC Nord

Thomas Nordahl, Line Skov Hansen, Ole Hansen & Lars Qvortrup &

Artiklen fremlægger resultaterne af kvalitetsrapporten ‘På rette vej – resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015’ og vurderer også succeskriterierne for undersøgelsen.

Genre: forskningsartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Når det er svært at være ung – unges trivsel og mistrivsel i tal

Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Forskningsrapporten “Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal” præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 294 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Ensom i en social verden

Mathias Lasgaard

Denne artikel tager fat på ensomhed blandt gymnasieelever. På baggrund af en omfangsrig og landsdækkende spørgesskemaundersøgelse tager Mathias Lasgaard fat på resultaterne af undersøgelsen.

Genre: tidsskriftsartikel | Omfang: 25 sider | Årstal: 2010

Læs mere