Mellem solospil og solidaritet

Katrin Hjort & Peter Henrik Raae

Artiklen sætter lys på to aktuelle eksempler på strategier, som ledere i gymnasiet vil bruge for at skabe sig handlerum på de nye betingelser, gymnasie- hhv. selvejerreformen har opstillet, og på de diskurser, lederne trækker på for at skaffe disse strategier politisk legitimitet.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 24 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Noisy Management – A History of Danish School Governing from 1970-2010

Justine Grønbæk Pors

fortæller historien om, hvordan danske kommuner igennem de sidste 40 år langsomt har tildelt den enkelte skole organisatorisk selvstændighed og højere grad af selvledelse. Afhandlingen bidrager samtidig til studiet af moderne velfærdsledelse.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 363 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Almen studieforberedelse og studieområdet – første del af studieretningsforløbet

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten er anden delrapport i et projekt hvor Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) over tre år følger en række hhx-, htx- og stx-skolers arbejde med studieområdet hhv. almen studieforberedelse (AT).

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 43 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Evaluering og videnskabelse – om nye styreformer og professionalisering af lærerne

Katrin Hjort

Denne artikel sætter fokus på begrebet evaluering, som det optræder i reformens styringsdokumenter, og stiller spørgsmålet om, hvilken form for viden, de nye evalueringsprocedurer skaber, hvilke magtrelationer, de repræsenterer, og hvilke muligheder for gymnasielærernes professionalisering, de rummer.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 74 sider | Årstal: 2007

Læs mere