Rektor tænker organisation: Organisationsforestillinger i lyset af den dobbelte reform af det almene gymnasium.

Peter Henrik Raae

En teoretisk og empirisk analyse af ‘forestillinger om organisation’ som håndtering af det væsentlige krydspres, der er en følge af de to reformer: indholdsreformen fra 2005 og strukturreformen fra 2007. På baggrund af rektorinterviews og af analyser af konkurrerende og konfliktuerende pres fra omverdenen, diskuteres forskellige modeller for organisation.

Genre: Forskningsmonografi | Omfang: 170 sider | Årstal: 2008

Læs mere