Læse- og stavefærdigheder i 1.g og 1. hf – og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser

Carsten Elbro

Rapporten redegør for 1. g. og 1. hf-elevers læse- og stavefærdigheder og fokuserer på, hvordan det senere gik eleverne. Rapporten dokumenterer sammenhængene mellem læsefærdighederne ved starten af den gymnasiale uddannelse og deltagernes succes.

Genre: Rapport | Omfang: 39 sider | Årstal: 2004

Læs mere