Innovation i gymnasiet, rapport 2

Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Michael Paulsen

Rapporten udspringer af anden runde af en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis og undersøger de faglige netværks betydning i udvikling af fag og nye arbejdsformer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 145 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 3: Undervisning, sprog og deltagelse

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 3 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet analyserer elevernes oplevelser af selve undervisningen, deres oplevelser af forskellige undervisningsformer og deltagelse (eller ikke-deltagelse) i undervisningen.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Dansk A på hf

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten undersøger faget dansk på A-niveau på hf med udgangspunkt i bekendtgørelsen, læreplanen og vejledningen som er fulgt med gymnasiereformen i 2005. Denne fagevaluering er en af fire parallelle evalueringer der alle bl.a. tager udgangspunkt i fagenes læreplaner og især har fokus på læreres erfaringer med nyskabelser i planerne. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 42 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Når sprog sorterer i de gymnasiale uddannelser

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard

Artiklen diskuterer resultater fra et forskningsprojekt om gymnasiefremmede med særligt henblik på vanskelighederne med at forstå det sprog som bruges i gymnasiet. Gymnasiefremmedes vanskeligheder har på mange måder paralleller til de problemer, elever med et andet modersmål end dansk møder i skolen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2008

Læs mere