SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem

Tomas Højgaard & Jensen Morten Blomhøj

Artiklen diskuterer det såkaldte SOS-projekt, hvor matematiklærere fra grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen har samarbejdet med matematikdidaktiske forskere om at undersøge og afhjælpe nogle af de udfordringer som danske elever møder i matematik ved overgangen fra grundskole til gymnasium.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 29 sider | Årstal: 2007

Læs mere