De unges vandring i uddannelsessystemet Uddannelsesmønstre i Region Midtjylland og betydningen af geografi og social baggrund

Torben Pilegaard Jensen & Leif Husted

Rapporten undersøger uddannelsesmønstre i Region Midtjylland. Den konkluderer at langt flere unge med en gymnasieuddannelse bag sig starter på en lang videregående uddannelse, hvis de bor i nærheden af et universitet. Og mange af de, der ikke bor i nærheden, fraflytter deres opvækstkommune, når de går i gang med en videregående uddannelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 73 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Når sprog sorterer i de gymnasiale uddannelser

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard

Artiklen diskuterer resultater fra et forskningsprojekt om gymnasiefremmede med særligt henblik på vanskelighederne med at forstå det sprog som bruges i gymnasiet. Gymnasiefremmedes vanskeligheder har på mange måder paralleller til de problemer, elever med et andet modersmål end dansk møder i skolen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Fra grundskolen til ungdomsuddannelserne

Torben Pilegaard Jensen

Større rummelighed ville kunne mindske frafaldet i ungdomsuddannelserne. Men er den pædagogiske ledelse på uddannelsesinstitutionerne tilstrækkeligt klædt på til at realisere dette mål, spørger artiklens forfatter, forsker Torben Pilegaard Jensen. Han efterlyser rummeligheden for at forhindre en polarisering i samfundet.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2006

Læs mere

Hvor gik det galt?

Ulla Højmark Jensen & Torben Pilegaard Jensen

Paperet stiller spørgsmålene: Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet?

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 38 sider | Årstal: 2003

Læs mere