Eksamensgenrerne i dansk – Hvilke skriftlige ressourcer realiseres hos eleverne?

Anke Piekut

I de skriftlige eksamensgenrer i dansk på de fire ungdomsuddannelser opfordres eleverne til at skrive til et intenderet publi-kum eller et defineret medie. Men hvilke skrivekompetencer kræver genrernes formidlingskrav, og hvordan realiserer ele-verne disse krav? Min afhandling Genreskrivning i de fire gymnasiers danskfag undersøger dette aspekt ved genreskrivning.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2012

Læs mere