Samtidens skoleledelse – tegn og tendenser i toneangivende ledelsesdiskurser

Lars Frode Frederiksen & Dion Rüsselbæk Hansen

Gymnasieskolerne herunder VUC’erne har i de senere år skulle forholde sig til en lang række kvalitetsreformer af forskellig karakter. Det skyldes, at der for indeværende hersker ikke-uenighed om, at kvaliteten i uddannelsessystemet skal forbedres. Spørgsmålet er så, hvad der skal forstås ved kvalitet? Hvem har definitionsretten herpå? Hvilken kvalitetsmæssig forbedring er der tale om?

Genre: forskningsartikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Chanceryttere og domænebyggere – eller (u)ligestilling i gymnasieledelse

Marianne Abrahamsen & Katrin Hjort

De nordiske lande betragtes normalt som verdens mest succesfulde nationer,når det kommer til ligestilling. Men der er stadigvæk store uligheder på et område som skolernes ledelse, hvor der eksisterer en ubalance til mændenes fordel. Hvordan kan vi forklare det? Vores undersøgelse afslører bl.a. markante forskelle inden for de to køns strategier for karriereudvikling.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 4 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Promises of reflexivity – Managing and Researching Inclusive Schools

Helene Ratner

Undersøger, hvordan danske skoleledere arbejder med inklusion i målsætningen om at inkludere flere elever med særlige behov i folkeskolen. Studiet har også relevans for gymnasieskolernes arbejde med inklusion. Bemærk, at afhandlingen er skrevet på engelsk.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 286 sider | Årstal: 2012

Læs mere