Udvikling af undervisningen

Peter Henrik Raae

I 1992 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Artiklen diskuterer gennemgående træk i udviklingsarbejderne i gymnasiet som udtryk for en ændret lærer-elevrelation i det senmoderne og som forsøg på en ’nyforhandling’ af undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere