Gymnasiereform 2005: Udvikling eller retraditionalisering?

Jakob Ditlev Bøje & Kristian Delica

Svarene på disse spørgsmål gives der et bud på i denne artikel. I artiklens første del inddrages et elevperspektiv på projektarbejdet og på reformens intentioner om herigennem at gøre eleverne til mere professionelle studerende. I artiklens anden del præsenteres et lærer­perspektiv på reformens krav om en ny lærerrolle. I artiklens tredje og sidste del samles de to perspektiver og der gives et bud på, hvad de tilsammen har at sige til reformens videre skæbne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2005

Læs mere