1.g-elever på et science center

Nana Quistgaard

Ph.d.-afhandlingen belyser danske gymnasieelevers engagement og udbytte ved “sodavandsbesøg” på et science center med fokus på kønsforskelle. Hvilke temaer tiltrækkes eleverne af og hvilke betingelser (herunder opstillingskarakteristika) skal der til, for at oplevelsen bliver udbytterig henholdsvist affektivt og kognitivt?

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 245 sider | Årstal: 2006

Læs mere