Originalitet i teksten og tiden

Signe Plldal Hansen

Vi vil gerne være originale, men hvad betyder originalitet overhovedet? I artiklen undersøger Signe Pildal Hansen, hvad vi forstår ved begrebet originalitet, samt hvilke interesser der spiller ind når det defineres.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 52-59 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (2/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Praktisk originalitet – Om ethos som retorisk kategori og originalitet som ethosdyd i gymnasietekster (1/2)

Signe Pildal Hansen

Signe Pildal Hansens Ph.d.-afhandling undersøger hvilke skift i fordringer og retoriske former som har fundet sted i gymnasiets skriftlighed. Undersøgelsen arbejder med to teser: For det første at der over de sidste 35-40 år er sket et skift i betoning fra logos til ethos i vurderingen af tekster. For det andet, at der i forlængelse af denne betoning af ethos er kommer en ny ethosdyd til, nemlig originalitet.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 351 sider | Årstal: 2004

Læs mere