Fra grundskole til gymnasiale uddannelser – evaluering af optagesystemet til de gymnasiale uddannelser

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten fremlægger resultaterne af evalueringen af optagesystemet til de gymnasiale uddannelser. Optagesystemet dækker i denne sammenhæng alle procedurer og processer fra en grundskolelev beslutter sig for at søge optagelse på en gymnasial uddannelse, til det tidspunkt hvor den endelige beslutning om hvor vidt eleven kan optages, er taget.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 104 sider | Årstal: 2010

Læs mere