Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser

Mathias Lasgaard & Karina Friis

Formålet med denne temaanalyse er at kortlægge forekomsten af ensomhed ved brug af et standardiseret ensomhedsmål (T-ILS). Analysens datagrundlag stammer fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2013. På den baggrund belyses problemets aktuelle omfang i befolkningen (afgrænset til 16+ år).

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 28 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Når det er svært at være ung – unges trivsel og mistrivsel i tal

Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Forskningsrapporten “Når det er svært at være ung i DK – unges trivsel og mistrivsel i tal” præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark. Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK, som Center for Ungdomsforskning udfører med støtte fra Egmont Fonden.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 294 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Ensom i en social verden

Mathias Lasgaard

Denne artikel tager fat på ensomhed blandt gymnasieelever. På baggrund af en omfangsrig og landsdækkende spørgesskemaundersøgelse tager Mathias Lasgaard fat på resultaterne af undersøgelsen.

Genre: tidsskriftsartikel | Omfang: 25 sider | Årstal: 2010

Læs mere