Videnskabsteoretisk refleksion som grundlaget for tværfagligt arbejde i almen studieforberedelse

Esben Nedenskov Petersen & Caroline Schaffalitzky de Muckadell

På baggrund af en analyse og vurdering af didaktiske udfordringerne, der opstår for AT-faget, har rapportens forfattere udviklet en videnskabelig basismodel, som kan danne ramme for elevernes AT-projekter. Formålet med den videnskabelige basismodel er at konkretisere den videnskabelige metode for eleverne.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 21 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Har PISA tabt pusten?

Inge Henningsen

Hvilke konsekvenser har den prioritering af statistiske og datatekniske krav fremfor faglige, som hersker både blandt beslutningstagere og i offentligheden? Artiklen fremhæver nogle af de metodiske begrænsninger som findes i PISAundersøgelserne, med udgangspunkt i undersøgelser af forskelle på drenge og pigers håndtering af forskellige opgavetyper.

Genre: Kommentar | Omfang: 8 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Historie er ikke, hvad det var engang

Kirsten Augustesen

Historiefaget i gymnasieskolen har udviklet sig fra at være primært et fortidsfikseret fag til at være et fag der udvikler identitet og historisk bevidsthed på baggrund af metodiske redskaber. Kirsten Augustesen beskriver fagets udvikling som en konkurrence mellem synsvinklerne overblik- og sammenhængsforståelse, redskabsorientering og bevidsthedsdannelse.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere