Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 5: Progression i matematiske kompetencer? En analyse af systemforventninger for matematik i overgangene mellem grundskolen, det almene gymnasium og universitetet

Bettina Dahl

Kapitlet vil undersøge, om der er progression i matematiske kompetencer, set fra systemets forventninger, ved overgangene mellem grundskolen og det almene gymnasium samt mellem det almene gymnasium og universitetet.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere