Mærkværdiggørelse som en litteraturpædagogisk strategi

Helle Rørbech

Refleksion over nyere poststrukturalistisk litteraturteoris manglende gennemslag i den til stadighed hermeneutisk prægede litteraturpædagogiske praksis i gymnasium og grundskole. Artiklen diskuterer hvordan litteraturarbejdet i skolen kan lade sig påvirke af avantgardekunstens mærkværdiggørelsesgreb og herved fastholde tekstens fascinationskraft og dannelsespotentiale.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2008

Læs mere