Litteratur i brug

Anne-Marie Mai

Professor Anne-Marie Mai introducerer læseren for den amerikanske litteraturforsker Rita Felski og forskellige måder at arbejde med litteratur på. Artiklen præsenterer læseren for nye tilgange og metoder til at udforske litteraturens sociale anvendelse på. Spørgsmål om, hvad litteraturen kan gøre, og hvorfor den betyder noget, er også vigtige for undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Genre: artikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2019

Læs mere

Oversigt over 28 rapporter om faglighed og gymnasiefremmede til Undervisningsministeriet 2009‐2010 

Aase B. Ebbensgaard, Lars Ulriksen & Christine Holm

Rapporten opsummerer 28 fagrapporter, som er lavet i forbindelse med projektet “Gymnasiefremmede Elever”. Projektet er samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Litteraturoversigt | Omfang: 32 sider | Årstal: 2010

Læs mere