Lektier eller ej?

Flemming B. Olsen

I artiklen undersøger Flemming B. Olsen argumenterne for og imod lektier. Han påpeger at forskningen viser at lektieintegreret undervisning har en positiv effekt på elevernes læringsudbytte og understreger, at lektieintegreret undervisning kræver en didaktisk udvikling, som skoleledelsen må skabe rum for.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 4 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Lektier – idealer, realiteter, handlemuligheder

Steen Beck & Michael Paulsen

Hvilken rolle spiller lektier i virkeligheden? Kapitlet undersøger diskrepansen mellem ideale forestillinger om lektiers gavnlige betydning og den realitet, der eksisterer på mange skoler, nemlig at en del elever enten ikke laver lektier eller forholder sig meget selektivt til disse.

Genre: Antologibidrag | Omfang: 32 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Lektier er gammeldags

Flemming B. Olsen

Lektier er gammeldags. Hvis eleverne skal se en mening i at lave lektier i dag og ikke vælge det fra, skal lektierne i højere grad understøtte den moderne og varierede undervisning som foregår i kompetencegymnasiet. Lektiearbejdet bør tages op til fornyet overvejelse og reformeres.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Har du lavet dine lektier i dag?

Flemming B. Olsen

Rapporten er en empirisk undersøgelse af de ‘mundtlige lektiers’ effekt, funktion og betydning for udvikling af studiekompetence i det almene gymnasium. Hovedproblemstillingen lyder: Hvordan arbejder gymnasieelever med de mundtlige lektier?

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 84 sider | Årstal: 2004

Læs mere