Etnografiske studier i læring

Karen Borgnakke

I artiklen udfoldes problemstillinger om etnografiske metoder i studiet af læring. Spørgsmålet om forskning i skole- og pædagogikudvikling og nye læringsstrategier reformuleres. I forlængelse heraf diskuteres det intensive feltarbejde i relation til EU-projektet CLASP – Creative Learning in a Student Perspective.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2004

Læs mere