Bevidsthed om læring i uddannelserne: Progression, portfolio og entrepreneurship

Hanne Leth Andersen (red.)

Artiklerne i dette arbejdspapir er tematiseringer af undervisning og uddannelse i et længde- og breddeperspektiv fra det gymnasiale niveau til universitetsuddannelserne, med fokus på fælles begrebsbevidsthed inden for forskellige taksonomiske beskrivelser, på
refleksionsredskaber og tværfaglige elementer i universitetsuddannelser.

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 72 sider | Årstal: 2008

Læs mere