Viljen til forandring i tale og handling

Dion Rüsselbæk Hansen

Rapporten undersøger, hvad der sker, når lærere arbejder aktionsanalytisk med deres lærergerning og lærerpraksis med udgangspunkt i de sociale inklusions-/eksklusionsproblemstillinger, der blev beskrevet i den tidligere udgivne rapport ‘Social inklusion/eksklusion i tale og handling på HF & VUC’

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 86 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Gymnasiereform 2005: Udvikling eller retraditionalisering?

Jakob Ditlev Bøje & Kristian Delica

Svarene på disse spørgsmål gives der et bud på i denne artikel. I artiklens første del inddrages et elevperspektiv på projektarbejdet og på reformens intentioner om herigennem at gøre eleverne til mere professionelle studerende. I artiklens anden del præsenteres et lærer­perspektiv på reformens krav om en ny lærerrolle. I artiklens tredje og sidste del samles de to perspektiver og der gives et bud på, hvad de tilsammen har at sige til reformens videre skæbne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2005

Læs mere