Uddannelser der motiverer – forsøg på forandring på ungdomssuddannelserne

Mette Lykke Nielsen, Susanne Murning, & Noemi Katznelson

Virker de mange tiltag til at motivere unge til at tage en ungdomsuddannelse efter hensigten? I forskningsrapporten samler forskergruppen trådene fra deres ‘udviklingseksperimentarium’, hvor man i fællesskab udviklede motivationsskabende tiltag, som blev efterprøvet på både gymnasieskoler og erhvervsskoler. Gruppen slår ned på to overordnede interessepunkter, kønsfordeling på ungdomsuddannelserne og elevernes motivation for at uddanne sig.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 168 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Udvikling af undervisningen

Peter Henrik Raae

I 1992 påbegyndtes et pædagogisk udviklingsarbejde om undervisningsdifferentiering i gymnasiet. Artiklen diskuterer gennemgående træk i udviklingsarbejderne i gymnasiet som udtryk for en ændret lærer-elevrelation i det senmoderne og som forsøg på en ’nyforhandling’ af undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 34 sider | Årstal: 2004

Læs mere