Færdighedsdimensionen

Sven-Erik Holgersen

Artiklen søger at indkredse, hvad der er specifikt ved færdigheder i musisk-æstetiske fag, samtidig med at de kan anskues i et sammenlignende fagdidaktisk perspektiv. Et gennemgående syn i denne artikel er, at færdigheder må forstås ud fra, hvordan de er forankret i levet liv, herunder deres kropslige forankring.

Genre: Forskningskriftsartikel | Omfang: 17 sider | Årstal: 2011

Læs mere