Det store kompetenceboom

Jens Erik Kristensen

Idéhistorikeren Jens Erik Kristensen fortæller i interviewet at selvom elevens “kompetence” er blevet et omdrejningspunkt i gymnasiet, er begrebet om dannelse stadigvæk centralt for undervisningen.

Genre: Interview | Omfang: 4 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Modellering versus problemløsning – om kompetencebeskrivelser som kommunikationsværktøj

Tomas Højgaard Jensen

I artiklen tales der for at sigte mod matematisk modelleringskompetence og matematisk problemløsningskompetence som to adskilte læringsmål for undervisningen i gymnasiet. Det argumenteres at en sådan skelnen kan bruges som kommunikationsværktøj når der skal etableres en dagsorden i og omkring klasserummet i almindelighed, og når der skal udvikles og/eller vælges gode elevudfordringer i særdeleshed.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Almendannelse og studieforberedelse i kompetenceudviklingens æra

Jens Erik Kristensen

Artiklen tager udgangspunkt i en karakteristik af de seneste 5 års intensiverede debat om det fremtidige gymnasium og trækker en afgørende front i diskussionen op: skal det almendannende fortsat knyttes til forestillingen om en fælles fond af viden, eller skal almendannelsen orientere sig efter den enkelte elevs personlige kompetenceudvikling.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere