Har PISA tabt pusten?

Inge Henningsen

Hvilke konsekvenser har den prioritering af statistiske og datatekniske krav fremfor faglige, som hersker både blandt beslutningstagere og i offentligheden? Artiklen fremhæver nogle af de metodiske begrænsninger som findes i PISAundersøgelserne, med udgangspunkt i undersøgelser af forskelle på drenge og pigers håndtering af forskellige opgavetyper.

Genre: Kommentar | Omfang: 8 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kompetencebegrebet anskuet ud fra et erhvervspædagogisk perspektiv

Ida Juul

Analyse af kompetencebegrebets erstatning af kvalifikationsbegrebet i nyere erhvervspædagogisk tænkning. Diskussion af kompetencetænkningens betydning for lærer- og elevroller, samt diskussion af tænkningens forudsætninger angående det fremtidige arbejdsmarked og de uddannelsessøgendes værdier.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere

Almendannelse og studieforberedelse i kompetenceudviklingens æra

Jens Erik Kristensen

Artiklen tager udgangspunkt i en karakteristik af de seneste 5 års intensiverede debat om det fremtidige gymnasium og trækker en afgørende front i diskussionen op: skal det almendannende fortsat knyttes til forestillingen om en fælles fond af viden, eller skal almendannelsen orientere sig efter den enkelte elevs personlige kompetenceudvikling.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere