Når gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 5: Klassen og det sociale miljø

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 5 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. I kapitlet sættes fokus på elevernes oplevelser af lærerne og af hinanden som gymnasieelever. I kapitel 5 flyttes blikket til elevernes oplevelser af sociale relationer i klassen og på skolen, og hvilken betydning disse relationer har for elevernes oplevelser af at gå i gymnasiet.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 25 sider | Årstal: 2009

Læs mere