Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF: Et nordjysk bidrag til afprøvningen og udforskningen af det virtuelle gymnasium

Annette Lorentsen

Dette er en forskningsbaseret evaluering af DDN-projektet Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF. Evalueringen tager afsæt i både teori og empiri og forsøger ud fra en kombination af begge at nå frem til en belysning af, hvordan nævnte DDN-projekt har gjort os alle klogere på brugen af IT i HF-/gymnasiesammenhæng og på begrebet ’virtuelt gymnasium’.
Den empiriske basis består i interviews med 26 nordjyske gymnasielærere.

Genre: Projektrapport | Omfang: 114 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Det virtuelle gymnasium, rapport 3 – et følgeforskningsprojekt 2002-2004

Helle Mathiasen & Claus Gregersen

Rapporten undersøger følgende spørgsmål: Hvordan påvirker det undervisningen, at en del af den foregår via internettet? Hvordan påvirker det fagene og elevernes kompetenceudvikling, at det virtuelle kommer til at spille en større rolle? Hvordan administreres virtualiteten i praksis? Hvordan vil skolen undersøge og evaluere effekterne af forsøget?

Genre: Rapport | Omfang: 44 sider | Årstal: 2004

Læs mere