Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?

Mads Th. Haugsted

Med udgangspunkt i undersøgelser af chat og netbaseret narrativitet som redskaber i grundskolens danskundervisning, argumenteres der for, at visse former for IT-baseret materiale muliggør en objektivering af det subjektive, med potentiale for udvikling af den i danskundervisning ofte oversete mundtlige kommunikative kompetence.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 31 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Evaluering af tablettens indvirkning på læring og undervisningspraksis

Niels Knap & Elsebeth Lauridsen

Rapporten er en undersøgelse af brugen af tablets i undervisningen i en 1.g-klasse på et it-gymnasium. Der undersøges for det første, hvilken indflydelse tabletten har på undervisningen i fællesfagene. For det andet sammenlignes undervisning med og uden brug af tabletter, med inddragelse af undervisningen i valgfagene.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 118 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

IT og nye læringsstrategier i gymnasiet

Karen Borgnakke

Dette empiriske studie omhandler brugen af IT-læring og projektorienterede strategier i gymnasieskolen, lærere og elevers handlerepertoire i IT-klassernes undervisnings- og læringssituationer, og hvordan læringssituationen og dens kontekst ses fra elevernes synspunkt.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 65 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser

Poul Schjørring (Projektleder)

Rapporten evaluerer integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser og afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis samt hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 116 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF: Et nordjysk bidrag til afprøvningen og udforskningen af det virtuelle gymnasium

Annette Lorentsen

Dette er en forskningsbaseret evaluering af DDN-projektet Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF. Evalueringen tager afsæt i både teori og empiri og forsøger ud fra en kombination af begge at nå frem til en belysning af, hvordan nævnte DDN-projekt har gjort os alle klogere på brugen af IT i HF-/gymnasiesammenhæng og på begrebet ’virtuelt gymnasium’.
Den empiriske basis består i interviews med 26 nordjyske gymnasielærere.

Genre: Projektrapport | Omfang: 114 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Det virtuelle gymnasium, rapport 3 – et følgeforskningsprojekt 2002-2004

Helle Mathiasen & Claus Gregersen

Rapporten undersøger følgende spørgsmål: Hvordan påvirker det undervisningen, at en del af den foregår via internettet? Hvordan påvirker det fagene og elevernes kompetenceudvikling, at det virtuelle kommer til at spille en større rolle? Hvordan administreres virtualiteten i praksis? Hvordan vil skolen undersøge og evaluere effekterne af forsøget?

Genre: Rapport | Omfang: 44 sider | Årstal: 2004

Læs mere