Udvikling af mundtlig kommunikativ kompetence gennem it?

Mads Th. Haugsted

Med udgangspunkt i undersøgelser af chat og netbaseret narrativitet som redskaber i grundskolens danskundervisning, argumenteres der for, at visse former for IT-baseret materiale muliggør en objektivering af det subjektive, med potentiale for udvikling af den i danskundervisning ofte oversete mundtlige kommunikative kompetence.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 31 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Evaluering af tablettens indvirkning på læring og undervisningspraksis

Niels Knap & Elsebeth Lauridsen

Rapporten er en undersøgelse af brugen af tablets i undervisningen i en 1.g-klasse på et it-gymnasium. Der undersøges for det første, hvilken indflydelse tabletten har på undervisningen i fællesfagene. For det andet sammenlignes undervisning med og uden brug af tabletter, med inddragelse af undervisningen i valgfagene.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 118 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

IT og nye læringsstrategier i gymnasiet

Karen Borgnakke

Dette empiriske studie omhandler brugen af IT-læring og projektorienterede strategier i gymnasieskolen, lærere og elevers handlerepertoire i IT-klassernes undervisnings- og læringssituationer, og hvordan læringssituationen og dens kontekst ses fra elevernes synspunkt.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 65 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Nøgleord

Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser

Poul Schjørring (Projektleder)

Rapporten evaluerer integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser og afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis samt hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 116 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF: Et nordjysk bidrag til afprøvningen og udforskningen af det virtuelle gymnasium

Annette Lorentsen

Dette er en forskningsbaseret evaluering af DDN-projektet Pædagogisk brug af IT i gymnasiet og HF. Evalueringen tager afsæt i både teori og empiri og forsøger ud fra en kombination af begge at nå frem til en belysning af, hvordan nævnte DDN-projekt har gjort os alle klogere på brugen af IT i HF-/gymnasiesammenhæng og på begrebet ’virtuelt gymnasium’.
Den empiriske basis består i interviews med 26 nordjyske gymnasielærere.

Genre: Projektrapport | Omfang: 114 sider | Årstal: 2004

Læs mere