Innovation i gymnasiet

Torben Spanget Christensen, Peter Hobel & Michael Paulsen

Rapporten er en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis, så det indtænkes i elevernes læring, i udvikling af arbejdsformer og i nytænkning af skolens organisatoriske rammer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 145 sider | Årstal: 2010

Læs mere