Den matematikhistoriske dimension i undervisning – gymnasialt set

Uffe Thomas Jankvist

Artiklen diskuterer matematikhistorie som en element i gymnasiets matematikundervisning med udgangspunkt i bekendtgørelsen fra 2007: Hvad er det historiske elements funktion? Hvilke forskellige måder er der at gå til den? Hvad er lærerens rolle? I konklusionen på disse spørgsmål fremfører Uffe Thomas Jankvist det synspunkt, at de mest udbredt lærebogsystemer ikke lever til kravet om en historisk dimension i undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 22 sider | Årstal: 2008

Læs mere