A Comparative Perspective on Teacher Collaboration: the Cases of Lesson Study in Japan and of Multidisciplinary Teaching in Denmark

Carl Winsløw

Artiklen sammenligner to forskellige former for lærersamarbejder og undersøger, hvordan disse samarbejder påvirkes af forskellige faktorer. Særligt fokuseres der på ‘paradidaktiske infrastrukturer’, idet det foreslås, at studiet af disse kan hjælpe os til at klare udfordringer, fx i forbindelse med uddannelsesreformer.

Genre: Bidrag til antologi | Omfang: 14 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Undervisning der motiverer – en undersøgelse af tværfaglig kemi- og biologiundervisning på htx

Hanna Møller Andersen

Artiklen fremlægger resultater af en undersøgelse af undervisningens påvirkning af elevernes motivation. Gennem 1 år med tværfaglig kemi- og bilogiundervisning er eleverne blevet observeret, interviewet og har udfyldt spørgeskemaer. Valgfrihed, samarbejde og tilhørsforhold fremhæves som betydningsfulde for elevernes motivation

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Fødekæder i læreruddannelserne

Keld Bagger Laursen

Artiklen beskriver en cyklus gældende for alle fag, hvor gode undervisere motiverer elever til at uddanne sig til et så tilstrækkeligt højt niveau at de selv kan undervise. Der inddrages et amerikansk projekt hvis formål har været at reparere en (næsten)
knækket fødekæde. Initiativets overførselsmuligheder til danske forhold diskuteres.

Genre: Analyse | Omfang: 7 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Den matematikhistoriske dimension i undervisning – generelt set

Uffe Thomas Jankvist

I artiklen diskuterer Uffe Thomas Jankvist hvilken rolle matematikkens historie skal have i undervisningen i gymnasiet. Til formålet opstiller han en adskillelse af såkaldte “i-matematiske”, de “om-matematiske” og “medmatematiske” aspekter af faget matematik.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2007

Læs mere

Værdier og etik i naturfaglig undervisning

Mary Ratcliffe

I hvilken grad skal undervisere i naturfag bruge tid og energi på at gøre elever bekendte med spørgsmål om værdier og etik? Hvordan adskiller man spørgsmål om værdier fra spørgsmål om metodevalg? I artiklen stilles der skarpt på hvordan vi kan hjælpe elever med at forholde sig til sociale og etiske problemer i moderne naturvidenskab.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 10 sider | Årstal: 2006

Læs mere