Htx i fremtidens gymnasiale landskab

Lars Ulriksen

Artiklen diskuterer mulighederne og udfordringerne for htx i forbindelse med gymnasiereformen. Htx har både erfaringer med væsentlige aspekter af reformen og skal samtidig finde en balance i landskabet mellem traditionerne i (især) det almene gymnasium og erhvervsuddannelserne.

Genre: Kapitel i antologi | Omfang: 16 sider | Årstal: 2004

Læs mere

100 år i åndernes rige – det danske gymnasium 1903-2003

Keld Grinder-Hansen

Dansk skolemuseum markerer hundredeåret for den højere almene skolelov af 1903 som dermed skabte en helhed i det danske undervisningssystem med mellemskolen som bindeled mellem grundskole og gymnasium. Museumsdirektør Keld Grinder-Hansen redegør for den historiske baggrund for museets udstilling, samt dens mål.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2003

Læs mere