Evaluering af it på de fire gymnasiale uddannelser

Poul Schjørring (Projektleder)

Rapporten evaluerer integrationen af it i undervisningen på de fire gymnasiale uddannelser og afdækker hvordan integrationen af it indgår i den pædagogiske praksis samt hvordan den påvirker arbejdet med at give eleverne faglige og studiemæssige kompetencer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 116 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Gymnasiereform 2005: Udvikling eller retraditionalisering?

Jakob Ditlev Bøje & Kristian Delica

Svarene på disse spørgsmål gives der et bud på i denne artikel. I artiklens første del inddrages et elevperspektiv på projektarbejdet og på reformens intentioner om herigennem at gøre eleverne til mere professionelle studerende. I artiklens anden del præsenteres et lærer­perspektiv på reformens krav om en ny lærerrolle. I artiklens tredje og sidste del samles de to perspektiver og der gives et bud på, hvad de tilsammen har at sige til reformens videre skæbne.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2005

Læs mere

Nye krav – nye balancer

Peter Henrik Raae & Marianne Abrahamsen

Rapporten er resultatet af en empirisk undersøgelse af fremtidige ledelsesmæssige kompetencer i det udviklingspres, Gymnasiereform 2005 og den generelle modernisering af den offentlige sektor skaber. Dette pres skaber store og ændrede krav til skoleledelsernes kvalifikationer og kompetencer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 128 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Pædagogisk ledelse og ledelsesredskaber i det almene gymnasium

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten belyser lederrolle og ledelsesbegrebet på de gymnasiale uddannelser i forhold til såvel pædagogisk udvikling som de krav der følger af gymnasiereformen i 2005. Undersøgelsen fokuserer på ledelsen i det almene gymnasium, men med et tværgående perspektiv således at ledelsesmæssige erfaringer fra det erhvervsgymnasiale område også inddrages.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 43 sider | Årstal: 2004

Læs mere

Almen studieforberedelse og kravet til universiteterne

Hans Fink

Gymnasiereformen stiller nye krav til gymnasielærerne, men også nye krav til de universiteter, der skal uddanne fremtidens gymnasielærere. Almen studieforberedelse er nok det mest nybrydende og perspektivrige element i reformen, og dette element stiller særlige krav om, at universiteterne styrker og koordinerer den undervisning i videnskabsteori, der allerede i princippet er gjort obligatorisk på alle fagstudier.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

Topstyring fra midten – en ledelses- og organisationsmodel i det almene gymnasium

Karl-Henrik Jørgensen

Artiklens forfatter beskriver i denne artikel, hvilke organisatoriske ændringer som er nødvendige for at realisere gymnasiereformens intentioner. Der skal etableres en ny balance mellem en stærk fagprofessionalisme og en ny skoleprofessionalisme, hvor helhedssynet præger både skolens læreplaner og undervisningen i fagene.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2004

Læs mere

Sådan modvirkes gymnasiereformens virkninger på nationens nationalprodukt, økonomiske vækst og åndsliv

Karsten Albæk

Hvordan modvirker vi negative konsekvenser af gymnasiereformen? I artiklen påpeger Karsten Albæk at reformen vil indskrænke studenternes muligheder for at bestå en videregående uddannelse med teknisk indhold, hvilket vil have en negativ indflydelse på nationalproduktets størrelse og den økonomiske vækst.

Genre: Memo | Omfang: 27 sider | Årstal: 2004

Læs mere