Re-form eller de-form?

Ane Qvortrup & Dion Rüsselbæk Hansen

Artiklen undersøger konflikter i debatten om gymnasiereformen og argumenterer for at sammenstød ofte skyldes at parterne ikke taler om det samme.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: 3 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Ret og gyldighed i gymnasiet

Lilli Zeuner, Steen Beck, Lars Frode Frederiksen, Erik Kruse Sørensen & Michael Paulsen

Rapporten undersøger lærerrollerne efter gymnasiereformen i 2005. Et særligt fokus lægges på 4 temaer, nemlig organisering og ledelse, fagenes didaktik, brugen af IT og endelig samspillet mellem fagene.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 490 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Gymnasiereformen på hhx, htx og stx

Bo Söderberg (Projektleder)

Rapporten evaluerer gymnasiereformen efter det første gennemløb på de treårige gymnasieuddannelser med inddragelse af elev-, lærer- og lederperspektiver. Der fokuseres på de nyskabelser der blev indført da reformen trådte i kraft i 2005 med hensyn til struktur og overordnet fagligt og pædagogisk indhold. Samtidig belyser evalueringen reformen som et skoleudviklingsprojekt, og vurderer de udfordringer som implementeringsarbejdet på skolerne rummer.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 179 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx

Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)

Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det økonomiske fagområde på hhx og er den ene af fire fagområdeevalueringer som Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført for Undervisningsministeriet.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 46 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Samspillet mellem matematik og de andre fag i gymnasieskolen

Claus Michelsen, Steffen Iversen

Med gymnasiereformen blev kravet om tværfaglighed i gymnasieskolen styrket, men hvordan inddrager man matematik i en kombination med andre fag? Artiklen præsenterer en række positioner i forskningen i matematikkens didaktik og dens samspil med andre fag. På baggrund heraf udvikles et koncept for matematikkens samspil med andre fag bestående af tværfaglige kompetencer som den konceptuelle ramme og en didaktisk model hvor samspillet opfattes som en iterativ bevægelse mellem (1) horisontal sammenkædning af fagene og (2) vertikal strukturering i fagene.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 16 sider | Årstal: 2009

Læs mere