Gymnasiets sprog gør skolen fremmed for håndværkersønner

Mikkel Kamp

Elever fra gymnasiefremmede hjem mangler ofte det sproglige grundlag for at forstå fagsproget i gymnasiet, og typisk oplever de, at det gymnasiale fagsprog ikke kan bruges udenfor skolens mure. Gymnasielærere kan ikke tage for givet, at eleverne behersker gymnasiets sprog på forhånd, siger Susanne Murning, der blandt andet forsker i gymnasiefremmedes muligheder i uddannelsessystemet.

Genre: formidlingsartikel | Omfang: 2 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Slutrapport fra følge‐, faciliterings‐ og analyseprojektet vedr. gymnasiefremmede

Lars Ulriksen & Aase Bitsch Ebbensgaard

Rapporten afslutter projektet “Gymnasiefremmede elever”, som er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier. Rapporten undersøger, hvordan lærerens udvælgelse af indhold, valg af arbejdsformer og begrundelse af undervisningen påvirker elevernes motivation.

Genre: Projektrapport | Omfang: 25 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Klassen spiller ind ‐ klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet

Susanne Murning

Undersøgelsen giver et indblik i, hvad det er, der skaber forskelle i gymnasiet – og hvad der sker mellem eleverne både fagligt og socialt. Og tilsyneladende viser det sig, at jo mere man i gymnasiet holder fast i, at ’nu er det elevernes eget valg og eget ansvar’, jo mere bliver de grupperet efter, hvor de kommer fra, og hvad de har med sig.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 28 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Når gymnasiet er en fremmed verden: Eleverfaringer – social baggrund – fagligt udbytte

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase B. Ebbensgaard

Bogen analyserer elevers erfaringer med gymnasielivet med et særligt fokus på de ‘gymnasiefremmede’ elever, der har særlige vanskeligheder med gymnasiet. Bogen giver endvidere konkrete anbefalinger til, hvordan der skabes bedre muligheder for fagligt udbytte, især for de gymnasiefremmede elever.

Genre: Bog | Omfang: 234 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Fag og gymnasiefremmede, 2. runde: Erfaringer og ideer fra 10 udviklingsprojekter udført i perioden januar 2011-juni 2012

Aase Bitsch Ebbensgaard, Christine Holm & Lars Ulriksen

Rapporten samler op på erfaringerne fra 2. runde af i netværks- og analyseprojekter fra perioden 2011-2012. Alle var en del af projektet “Gymnasiefremmede elever”. Projektet er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Projektrapport | Omfang: 59 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Rullende brobygning – mellem folkeskole og gymnasium

Annette Rasmussen

Denne forskningsrapport formidler følgeforskningen på udviklingsprojektet, ”Et rullende brobygnings- og vejledningstilbud”. Projektets hovedformål var at øge rekrutteringen til gymnasiet i et område, hvor ikke er så meget tradition for at søge gymnasiet og derigennem at søge videregående uddannelse.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Fag og gymnasiefremmede, 1. runde: Erfaringer og idéer fra ni udviklingsprojekter

Aase Bitsch Ebbensgaard, Christine Holm & Lars Ulriksen

Rapporten samler op på erfaringerne fra ni netværksprojekter, som alle var en del af projektet “Gymnasiefremmede elever”. Projektet er en samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Projektrapport | Omfang: 42 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Oversigt over 28 rapporter om faglighed og gymnasiefremmede til Undervisningsministeriet 2009‐2010 

Aase B. Ebbensgaard, Lars Ulriksen & Christine Holm

Rapporten opsummerer 28 fagrapporter, som er lavet i forbindelse med projektet “Gymnasiefremmede Elever”. Projektet er samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik, Undervisningsministeriet og en lang række gymnasier.

Genre: Litteraturoversigt | Omfang: 32 sider | Årstal: 2010

Læs mere