Slutrapport fra følgeforskningsgruppen på projekt om Internationalisering i Gymnasiet

Louise Tranekjær, Michael Svendsen Pedersen, Petra Daryai-Hansen & Annette S. Gregersen

På baggrund af undervisningsministeriets indsatsområde “Internationalisering i gymnasiet”, samler forskerfølgegruppen i denne rapport både erfaringerne fra hvert skoleprojekt og desuden de perspektiver og tematikker som har manifesteret sig på tværs af projektet helhed.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 141 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Globalt medborgerskab i gymnasiet

Bo Lauritzen & Anne Mette W. Nielsen

Forfatterne præsenterer læserne for en analytisk model der kan støtte planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb
med sigte på at unge kan se sig selv som en del af et verdensmedborgerskab. De giver et par konkrete eksempler på hvordan modellen har dannet udgangspunkt for undervisningsforløb i gymnasiet, det ene om trafficking og det andet om netbaseret kommunikation
mellem unge i Danmark og Pakistan der handler om forestillinger om levet liv.

Genre: artikel | Omfang: 8 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Verdensborgeren i sprog- og kulturpædagogikken

Karen Risager

Verdens sprog er globale fænomener, fastslår Karen Risager, som i sin artikel præciserer hvad det kan have af konsekvenser for sprog- og kulturpædagogikken. Sprog spreder sig gennem transnational mobilitet. Det samme sprog kan tales som modersmål, andetsprog og fremmedsprog i hele verden. Hendes budskab er derfor at al sprog- og kulturundervisning bør have et globalt sigte som en forudsætning
for at udvikle bevidste og engagerede verdensborgere.

Genre: artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2012

Læs mere