Udsatte unge på vej i uddannelsessystemet

Mette Pless

Afhandlingen sætter fokus på den gruppe af unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, trods den politiske indsats. Afhandlingen følger 9 uddannelsesmæssigt udsatte unge fra 9. klasse og 3-4 år frem til de er 19-20 år og har gjort sig en række erfaringer med ungdomsuddannelse og arbejde.

Genre: Ph.d.-afhandling | Omfang: 218 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Læse- og stavefærdigheder i 1.g og 1. hf – og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser

Carsten Elbro

Rapporten redegør for 1. g. og 1. hf-elevers læse- og stavefærdigheder og fokuserer på, hvordan det senere gik eleverne. Rapporten dokumenterer sammenhængene mellem læsefærdighederne ved starten af den gymnasiale uddannelse og deltagernes succes.

Genre: Rapport | Omfang: 39 sider | Årstal: 2004

Læs mere