ATD and CoP in a framework for investigating social networks in physics classrooms

Jesper Bruun

The focus in this paper is on describing learning situation as a network of categories. Also, this paper investigates the question of how physics praxeologies of ATD and shared repertoire of CoP are connected and may be captured by a network representation of the
situation.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 12 sider | Årstal: 2011

Læs mere

Kropslige øvelser i fysikundervisning

Jesper Bruun

Hvordan kan man benytte fysiske øvelser i fysikundervisningen på gymnasiet? I denne artikel giver Jesper Bruun sit bud på hvordan man kan hjælpe elever til læring ved at lade dem repræsentere og bearbejde viden på alternative måder gennem fysisk udfoldelse. Det argumenteres at denne udfoldelse kan hjælpe eleverne til intuitive forståelser af fysiske principper.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 11 sider | Årstal: 2009

Læs mere