Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet, case 2: Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx – hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har lært?

Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen

Artiklen belyser, hvordan faglige og studiemæssige forudsætninger i naturfag og matematik, betones i overgangen mellem grundskole og stx.

Genre: Bidrag til forskningsrapport | Omfang: 36 sider | Årstal: 2009

Læs mere