Gymnasieskolen imellem fag og sag – flerfaglighed i Almen Studieforberedelse

Søren C. Sørensen, Ole R. Christensen, Diana Stentoft & Paola Valero

Hvad er forudsætningerne for det succesfulde tværfaglige projekt? Med udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med elever og lærere fra fire deltagende gymnasier, evalueres det flerfaglige samspil i udviklingsprojektet “Energi i Husholdningen”. Det konkluderes at hvis man ikke omlægger undervisningen i retning af den sag-orienterede undervisningsform, får det sag-orienterede samarbejde meget trange kår.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 20 sider | Årstal: 2006

Læs mere