Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen

Mikkel Curth & Lars Domino Østergaard

Idræt opleves som et pausefag blandt mange elever. Danmarks Evalueringsinstitut anbefaler derfor at man vægter elev-inddragelse, at der stilles højere krav til eleverne i idrætsundervisningen og at anvendelsesorienteret teori introduceres, for at højne både niveauet og motivationen blandt eleverne. I denne artikel fremlægges resultaterne af et forskningsprojekt med makker-feedback og elevinddragelse som omdrejningspunkt.

Genre: Artikel | Omfang: 19 sider | Årstal: 2012

Læs mere

Peer feedback i gymnasiet – fokus på elevernes skriveprocesser

Tine Wirenfelt Jensen, Trine Juul, Mads Lund Jensen & Gry Sandholm Jensen

Et nyt spil kan lette skriveprocessen og hjælpe implementeringen af ny skriftlighed i gymnasiet. Kronikørerne Tine Wirenfelt Jensen, Trine Juul, Mads Lund Jensen og Gry Sandholm Jensen beskriver i det følgende spillet og dets potentialer.

Genre: Formidlingsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2012

Læs mere

Kollegial supervision i gymnasieskolen

Hanne Leth Andersen & Lene Tortzen Bager

Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet har i 2008-2009 gennemført projektet Udvikling og afprøvning af redskab til kollegial supervision i gymnasieskolen, støttet af SCKK. I nærværende arbejdspapir indgår formuleringer fra deltagernes forventningspapirer, slutrapporter og fra spørgeskemaevalueringen ved forløbets afslutning.

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere