Den faglige udvikling i gymnasiet

Sarah Richardt Schoop (projektleder)

I denne rapport præsenterer EVA resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling samt udviklingen med hensyn til sværhedsgrad i de faglige krav inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium i perioden 1967-2017

Genre: forskningsrapport | Omfang: 164 sider | Årstal: 2018

Læs mere

Portfolioevaluering

Ellen Krogh & Mi’janne Juul Jensen

I rapporten undersøges international litteratur om portfolioevaluering med henblik på at indkredse potentialerne i portfolio som værktøj for læring og faglig udvikling for elever og lærere, og som evalueringsform der binder undervisning, læring og evaluering tæt sammen.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 123 sider | Årstal: 2003

Læs mere