Udfordringer ved undervisning i enzymer

Karen Skriver, Gert Dandanell, Jakob Hjorth von Stemann & Michael May

Enzymer er et centralt emne i biokemiundervisning. Det forudsætter og anvender grundlæggende viden inden for og kompetencer i kemi og matematik. Artiklen undersøger hvilke forståelsesvanskeligheder og udfordringer der er knyttet til dette område, såvel som virtuelle øvelsers potentiale i denne kontekst.

Genre: artikel | Omfang: 17 sider | Årstal: 2016

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 2: Fag, kriterier og karakterer

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er andet kapitel i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet handler om elevernes fortællinger om det faglige i gymnasiet. Hvordan oplever de fagene og kriterierne for, hvad det er, de skal kunne?

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 32 sider | Årstal: 2009

Læs mere