Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser

Mathias Lasgaard & Karina Friis

Formålet med denne temaanalyse er at kortlægge forekomsten af ensomhed ved brug af et standardiseret ensomhedsmål (T-ILS). Analysens datagrundlag stammer fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? fra 2013. På den baggrund belyses problemets aktuelle omfang i befolkningen (afgrænset til 16+ år).

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 28 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Ensom i en social verden

Mathias Lasgaard

Denne artikel tager fat på ensomhed blandt gymnasieelever. På baggrund af en omfangsrig og landsdækkende spørgesskemaundersøgelse tager Mathias Lasgaard fat på resultaterne af undersøgelsen.

Genre: tidsskriftsartikel | Omfang: 25 sider | Årstal: 2010

Læs mere