Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF: Et ungdomssociologisk studie

Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen

I denne rapport sættes der fokus på elevernes baggrund på den 2-årige HF-uddannelse på Frederiksberg HF. Hensigten med rapporten er at beskrive elevernes baggrunde og livssituation samt belyse, hvorledes forskellige baggrunde kan påvirke elevernes trivsel og relation til deres uddannelse på HF Frederiksberg.

Genre: Rapport | Omfang: 52 sider | Årstal: 2010

Læs mere