Gymnasieforskning nr. 29

Marie Bille, Signe Tonsberg, Annette Haugaard & Eva Frydensberg Holm

Magasinet Gymnasieforskning nr. 29. Denne gang stiller vi skarpt på om eksamener måler det rigtige, hvilken indflydelse de har i hverdagen, og hvordan de kan bruges konstruktivt.

Genre: Magasin | Omfang: 36 sider | Årstal: 2024

Læs mere

Faglig mundtlighed og dialogisk undersøgelse

Tina Høegh

Det er svært at forestille sig en hverdag, der ikke indeholder tale og lytning. Mundtlighed er centralt i alle livets forhold. I artiklen præsenteres bogen ’Mundtlighed og fagdidaktik’, der sætter fokus på tale og lytning i en institutionel kontekst, herunder skolen, for at give et bud på den faglige mundtlighed.

Genre: artikel | Omfang: 5 sider | Årstal: 2019

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe for prøveformer der tester innovationskompetencer i gymnasiet

Jan Alexis Nielsen (Formand)

I rapporten fremlægger arbejdsgruppen resultaterne af en undersøgelse af forskellige eksamensformers egnethed til at helhedsvurdere elevernes faglige niveau parallelt med elevernes innovationskompetencer indenfor fagene, afsætning, biologi, dansk, matematik og samfundsfag.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 62 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Prøver med 24 timers forberedelse

Thomas Hem Pedersen (projektleder)

Rapporten præsenterer resultaterne af en undersøgelse af sammenhængen mellem forberedelsestid og betydningen af social baggrund ved mundtlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Evalueringen er rekvireret af Undervisningsministeriet.

Genre: Rapport | Omfang: 27 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Karaktergivning i praksis

Tanja Miller

Tanja Miller har skrevet ph.d.-afhandling om karakterer i gymnasiet. Hun mener, at karakterskalaer formidler konsensus om samfundets krav til en opvoksende generation, og derfor afspejler de samfundsudviklingen. Her skriver hun om, hvordan karakterer bliver til i praksis, og hvordan moderne unge modtager dem.

Genre: Tidsskriftartikel | Omfang: sider | Årstal: 2006

Læs mere

Hvordan staver studenterne? – en undersøgelse af stavefejl i studentereksamensstilene 1998

Hermed fremlægges undersøgelsen af studenternes stavefejl ved skriftlig eksamen i dansk maj 1998. Der er tale om en identisk gentagelse af undersøgelsen af stavefejl ved studentereksamen 1990 (Stavefejl, Tema 34, Undervisningsministeriet 1992). Med 1998-undersøgelsen i hånden kan man altså danne sig et aktuelt billede af stavefejlene og deres typer og mønstre.

Genre: Rapport | Omfang: 70 sider | Årstal: 2002

Læs mere

Historie med samfundskundskab i det almene gymnasium

Michael Andersen (Projektleder)

Rapporten fremlægger en evaluering af faget historie med samfundskundskab i det almene gymnasium. Evalueringen forsøger at sammenholde gymnasiebekendtgørelsens og fagbilagets mål og rammer med den virkelighed elever, lærere og ledelser beskriver i dokumentationsgrundlaget.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 209 sider | Årstal: 2001

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om gymnasiernes økonomi og kvalitet

Rapporten indeholder en analyse af gymnasiernes økonomi og kvalitet. Analysen sigter dels på kvaliteten i uddannelsen dels på udnyttelsen af de eksisterende ressourcer. Der indgår herunder en nærmere undersøgelse af konsekvenserne af den nuværende timestyringsordning og af at ændre bestemmelserne i gymnasiebekendtgørelsen om antallet af timer fra ugetimer til årstimer.

Genre: Rapport | Omfang: sider | Årstal: 2000

Læs mere